regulamin
  

I. Uwagi ogólne. Lingua Master jest prywatną szkołą języka angielskiego i niemieckiego, która działa w oparciu o europejskie standardy jakości szkół językowych nauczających metodą Callana (j. angielski) i Piomar House (j. niemiecki). Poziom usług oferowanych przez szkołę jest weryfikowany poprzez ankiety oceny kursu przeprowadzane raz w semestrze wśród słuchaczy. II. Zapisy. 1. Warunkiem przydziału do grupy jest napisanie przez kandydata testu i odbycie rozmowy kwalifikacyyjnej z lektorem (nie dotyczy to osób zaczynających nauke od podstaw). 2. Grupy tworzone są w oparciu o wyniki testu kwalifikacyjnego oraz wiek i indywidualne potrzeby uczestników. Maksymalna liczba osób w grupie wynosi: 10. III.  Lingua Master
  Szczecin
  ul. Monte Cassino 24
  II piętro
  Uwaga!
  Od września zmiana adresu!
  Nowa siedziba to:
  ul. Monte Cassino 24
  tel.421 00 70

  czynne:
  od poniedziałku do piątku
  od 9.00 do 20.00

  tel. 421 00 70
  tel. kom. 0501 013 600

  e-mail:
  linguamaster@home.pl

strona główna
regulamin
szczegóły dotyczące kształcenia metodą Callana
11 stopni metody Callana
cennik opłat za zajęcia
promocje w naszej szkole
kursy nie tylko dla studentów
multimedia z przykładami lekcji
adresy do innych stron
kontakt przez pocztę elektroniczną

w w w . l i n g u a m a s t e r . p l
© 2001 - Lingua Master - Wszystkie Prawa Zastrzeżone