Metoda Callana
KILKANAŚCIE WAŻNYCH POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ NAUKĘ ANGIELSKIEGO W SZKOLE LINGUA MASTER STOSUJĄCEJ METODĘ CALLANA

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.


8.


9.

10.


11.
12.
Szkoła stosująca Metodę Callana uczy angielskiego cztery razy szybciej niż normalnie.
Dzięki temu koszty nauki są do czterech razy niższe.
Każdy kto sobie tego życzy, otrzymuje pisemną gwarancję zdania egzaminu Cambridge First Certificate.
Szkoły stosujące Metodę Callana osiągają przeważnie wynik 95% zdanych egzaminów Cambridge za pierwszym razem.
Lingua Master zapewnia darmowe lekcje swoim słuchaczom, którzy nie zdali tego egzaminu.
Szkoła oferuje lekcje próbne. Są one bezpłatne w przypadku, gdy kandydat nie zdecyduje się zapisać na kurs po ich odbyciu.
Student ma zagwarantowane osiąganie określonego poziomu w czasie określonej ilości lekcji i może na bieżąco sprawdzać, czy jego postępy są zgodne z otrzymaną gwarancją.
Gwarancja szkoły jest dokumentem prawnym. Dokument ten gwarantuje każdemu zdanie egzaminu Cambridge po określonej liczbie lekcji.
Zadania domowe należą tu do rzadkości, lub też nie ma ich wcale.
Ze względu na małe grupy, każdy student bierze aktywny udział w lekcji i mówi po angielsku dużo więcej niż w większości pozostałych szkół.
Metoda Callana jest niezawodna, jest odpowiednia dla każdego.
Każdy może rozpocząć, zakończyć i ponownie podjąć naukę kiedy zechce, bez uszczerbku dla jego postępów w nauce.

  o metodzie Callana

WPROWADZENIE
  Metoda Callana ma swe początki w 1960 roku. Organizacja Metody Callana przez 15 lat prowadziła prace badawcze związane z jej doskonaleniem i sprawdzaniem. Metoda zyskała bardzo pozytywne opinie wśród największych autorytetów zajmujących się nauczaniem języka angielskiego. Ze względu na szybkie tempo nauki, szkoły stosujące Metodę Callana przygotowują więcej uczniów do egzaminów Cambridge niż szkoły uczące innymi metodami, a ze względu na swą skuteczność, mogą szczycić się wynikiem 95% zdanych egzaminów Cambridge za pierwszym podejściem (międzynarodowa średnia wynosi 70%).

SZKOŁA CALLANA W LONDYNIE
  Szkoła Callana to największa szkoła języka angielskiego w Londynie. Od 2500 do 3000 studentów uczy się w około 90-ciu klasach. To naprawdę dużo, w porównaniu z innymi szkołami, z których przeciętna ma tylko 13 klas.

JAK METODA OSIĄGA SWOJE REZULTATY ?

   Motto metody Callana brzmi:

THE SECRET OF SUCCESS WHEN LEARNING A LANGUAGE IS TO REPEAT, REPEAT AND REPEAT AND TO SPEAK WITHOUT THINKING

"TAJEMNICA SUKCESU W NAUCE JĘZYKA TO POWTÓRKI, POWTÓRKI I JESZCZE RAZ POWTÓRKI, ORAZ MÓWIENIE BEZ NAMYSŁU"

Mówienie bez namysłu oznacza, że słuchacz nie ma czasu na tłumaczenie pytania na język polski i odwrotnie.


  Rekordowo mała liczba godzin, w ciągu których pewien obcokrajowiec nauczył się tak, iż zdał egzamin Cambridge First Certificate wynosi 87.

  Jak metoda Callana daje tak niezwykłe rezultaty? Otóż podstawą sukcesu jest fakt, że student mówi i słucha czterokrotnie więcej w czasie lekcji, w porównaniu do innych form nauki. Zatem uczy się w czasie czterokrotnie krótszym. W innych metodach nauka polega często na uczeniu się nie języka, lecz o języku. W metodzie Callana nauka gramatyki tak jak i słów oraz wyrażeń, polega, po krótkim objaśnieniu, na aktywnym odpowiadaniu na pytania, oczywiście w języku angielskim. Według profesora Callana, nauka języka nie stanowi typowo akademickiego przedmiotu, sprowadza się ona raczej do nabywania umiejętności., zatem oczywiste jest, że im intensywniej, czyli więcej ktoś ćwiczy, tym szybciej się nauczy.
  Spośród czterech umiejętności nauki języka, takich jak czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie (rozumienie języka mówionego), mówienie uważa się za najtrudniejsze. Ucząc się metodą Callana, student zmuszony jest nie tylko do słuchania przez cały czas, ale i do mówienia, gdyż co chwilę zadawane są mu pytania.

  Można stwierdzić, że metoda Callana nie jest cztery razy szybsza niż inne metody nauczania języka, ale że inne metody są cztery razy wolniejsze. Dzieje się tak dlatego, że metoda Callana każe wykorzystywać każda sekundę zajęć - zawsze mówi albo nauczyciel, albo student. Tak potrzebne w nauce języka powtórki w metodzie mają trzy różne formy - mówienia (pytania i odpowiedzi), czytania (głębsza powtórka) i pisania, czyli tradycyjnego dyktanda, (najdalej idąca powtórka).

STUDENT ZMUSZONY JEST DO UCZENIA SIĘ
  Jak wynika z powyższego, jeżeli student jest zobowiązany do słuchania i mówienia przez całą lekcję, to chcąc nie chcąc uczy się. Metoda Callana zmusza studentów do nauki i szybko nastawia ich entuzjastycznie, ponieważ czują, że coś osiągnęli.

MÓWIENIE JAK NAJSZYBCIEJ
  Jednym ze sposobów, w jaki metoda Callana bardzo efektywnie wykorzystuje czas poświęcony na mówienie, polega na tym, że od pierwszej lekcji nauczyciel mówi do studentów w tempie od 200 do 240 słów na minutę. Oznacza to, że tok konwersacji jest znacznie szybszy niż niż podczas normalnej rozmowy, kiedy używamy około 150 do 180 słów na minutę (zwykle wypowiadamy od 100 do 120 słów na minutę). To niezwykłe tempo mówienia nauczycieli 'Callana' skutecznie zapobiega znużeniu, zmusza do skupienia i ogranicza możliwość tłumaczenia wszystkiego na język ojczysty. Sprawia to również, że do uszu studenta dociera znacznie więcej słów, zatem skuteczność ich zapamiętania znacznie wzrasta.

POTRZEBA SZYBKOŚCI
  Można by pomyśleć, że dokładność i poprawność w nauce języka są istotniejsze niż tempo mówienia. Są one ważne, szczególnie w tekstach pisanych, ale prędkość jest niezwykle ważna w mówieniu i rozumieniu, zwłaszcza w rozumieniu, które musi odbywać się z określoną, minimalną prędkością. Czytać, pisać czy mówić można w dowolnym tempie, ale słuchanie i związane z nim rozumienie musi być natychmiastowe. Student musi posiadać umiejętność rozumienia języka angielskiego z minimalną prędkością 180 słów na minutę.

BEZ ZADAŃ DOMOWYCH
  W Metodzie Callana prawie nie ma zadań domowych. Ćwiczenia zawarte w książce studenta są polecane tym studentom, którzy chcą jeszcze bardziej przyspieszyć proces uczenia się. Podobnie rzecz ma się z kasetami magnetofonowymi, które wspomagają proces uczenia się. Ich słuchanie jest prostą formą powtórki i jest zalecane, lecz nie obowiązkowe.

MAŁE GRUPY
  Grupy liczą od 6 do 12 osób, co zwiększa komfort i skuteczność nauki.  Lingua Master
  Szczecin
  ul. Monte Cassino 24
  II piętro
  Uwaga!
  Od września zmiana adresu!
  Nowa siedziba to:
  ul. Monte Cassino 24
  tel.421 00 70

  czynne:
  od poniedziałku do piątku
  od 9.00 do 20.00

  tel. 421 00 70
  tel. kom. 0501 013 600

  e-mail:
  linguamaster@home.pl

strona główna
regulamin
szczegóły dotyczące kształcenia metodą Callana
11 stopni metody Callana
cennik opłat za zajęcia
promocje w naszej szkole
kursy nie tylko dla studentów
multimedia z przykładami lekcji
adresy do innych stron
kontakt przez pocztę elektroniczną
w w w . l i n g u a m a s t e r . p l
© 2001 - Lingua Master - Wszystkie Prawa Zastrzeżone